"Zasadniczym celem Stowarzyszenia jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego."

Pierwsze stowarzyszenie w Konarzynach powstało w czerwcu 1931 roku ( Gazeta Gdańska 1931 rok nr 130 ), opiekunem został ks. Franciszek Przybysz. Działało do 1939 r.
Współcześnie w naszej parafii stowarzyszenie działa od 2003 roku, czyli od objęcia probostwa przez ks. Marka Weltrowskiego.