Nr 33

Z żałobnej karty, Z życia Akcji Katolickiej, Ministranci, Administrator Diecezji Pelplińskiej , KSM, Inwestycje materialne, Humor, Uroczystość świętych Piotra i Pawła, Spostrzeżenia duszpasterskie, Dodatek samorządowy.

Nr 34

Historia parafii Konarzyny po II wojnie światowej, Szkaplerz święty znak zbawienia, Z żałobnej karty, Z życia parafii, Wzór świętości, Powołania męskie – parafia Konarzyny , Nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej, Dodatek samorządowy.

Nr 35 

Adwent, Świeccy w parafii, Powołania w parafii, Humor, W drodze do Betlejem, Św. Jan Bosko, Dodatek samorządowy.

Nr 36

Papież Franciszek, Z życia parafii, Miejscowości należące do naszej parafii, Bractwa i Stowarzyszenia istniejące w parafii Konarzyny – do 1950 r., Śmierć na służbie, Dodatek samorządowy.

Nr 37

Z życia parafii, Inwestycje materialne , Ks. biskup Ryszard Kasyna, Wikariusze w historii parafii konarzyńskiej , Powołania kapłańskie w dekanacie Borzyszkowskim, Ogłoszeia, Humor, Dodatek samorządowy.

Nr 38

Z życia parafii, Dziesięć lat minęło, Kalendarium życia Karola Wojtyły , Jan Paweł II „Pamięć i tożsamość” , Dodatek samorządowy.

Nr 39

Święta Bożego Narodzenia, Pielgrzymki parafialne – 2013 rok, Z życia parafii, Kącik ministranta, Św. Andrzej Apostoł, Św. Barbara, Święty Bazyli a dobra materialne, Nadzieja, Humor, Dodatek samorządowy.

Nr 40

Rekolekcje, Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, Nabożeństwo Pierwszych Pięciu Sobót Miesiąca , Wystawa poświęcona ks .J. Pasierbowi, Pielgrzymki parafialne, Z życia Akcji Katolickiej, Nabożeństwo Majowe, Dodatek samorządowy.

Nr 41

Z życia parafii, Wakacje, Rekolekcje, Biskup Piotr Krupa, Kto odprawiał odpusty w naszej parafii ?, Figurka w Chocińskim Młynie, Z Konarzyn do Kanady, Zaangażowanie księży diecezji pelplińskiej w misje zagraniczne w Rosji. Wizyty Biskupie, Dodatek samorządowy.

Nr 42

Z życia parafii, Potrzeba nawrócenia, Dni Społeczne Akcji Katolickiej, Cmentarz, Biskup Konstantyn Dominik, Dodatek samorządowy.

Nr 43

Z życia parafii, O Wielkiej Nocy, W ostatnich latach rekolekcje w naszej parafii głosili:, Prymas Tysiąclecia, Rosja, Prawo wobec zabytków, Humor, Dodatek samorządowy.

Nr 44

Z życia parafii, Tytuły i godności w Kościele , Sanktuarium Maryjne Królowej Polskiego Morza w Swarzewie, Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej - Gdańsk Matemblewo, Humor, Aspekty prawne nauczania religii w szkole, Dodatek samorządowy.

Nr 45

Z życia parafii, Plany na przyszłość, Zaduszki – czas zadumy, Najdroższy czas, Kiedy Kościół stwierdza unieważnienie małżeństwa?, Humor, Lata dziecięce Jana Pawła II, "Oto ja służebnica pańska", Dawni wikariusze (noty biograficzne), Maryja o różańcu, Dodatek samorządowy.

Nr 46

Pierwsze Boże Narodzenie , Rok Miłosierdzia w Parafii Konarzyny, Wigilia, Konarzyńskie organizacje katolickie, Plany na przyszły rok , Karol Wojtyła , Krzyż, Ikona i Pismo Święte, Dodatek samorządowy.

Nr 47

Święty Michał Archanioł, Rocznica Chrztu Polski, Wielki Rodak- Papierz Jan Paweł II, Nie na miarę ludzkich sił, Odpust zupełny w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia , Geneza i historia obrazu Miłosierdzia Bożego, Dodatek samorządowy.

Nr 48

Z życia parafii, Wizytacja ks. Biskupa Ryszarda Kasyny, Wspomnienie o księdzu Wojtku Książkiewiczu, Otrzymałem więcej, Liczba pogrzebów od 2003r., Ks. Leon Tychnowski, Tajemnica odkupienia, Humor, Dodatek samorządowy.

Nr 49

W stulecie objawień fatimskich, Kult św.Wawrzyńca w historii parafii Konarzyny. Dane statystyczne, Przypomnienie, Czym dla chrześcijan jest świątynia?, Humor, Pierwsze piątki miesiąca, Dodatek samorządowy.

Nr 50

Wigilia Bożego Narodzenia, Kapliczki przydrożne, Służyć..., O zmianie życia, czyli o nawróceniu serca, Pamiątka z Jasnej Góry 300 – lecie koronacji obrazu, Wizytacja Biskupa w 1889 roku, Humor, Dodatek samorządowy.

Nr 51

Rekolekcje, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska (historia), Ks. Antoni Pepliński, O zmianie życia, czyli o nawróceniu serca, Humor, Ministranci, Grupa Misyjna Dom Serca, Symbole związane z Wielkanocą, Wielkanoc, Bierzmowanie, Dodatek samorządowy.

Nr 52

Czerwiec - miesiąc poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, Z życia parafii, Dialog, który trwa, „Pozwólcie mi odejść do Pana”, Pozasakramentalne związki partnerskie,Sumy odpustowe odprawiane w naszej parafii (od 2004 r.), Dotrzeć do Chrystusa, Ewangelicy i katolicy, Humor, Dodatek samorządowy.

Nr 53

Z życia parafii, Z nadzieją jest nam do twarzy, Humor, Miejsca na cmentarzu, Ministranci, Boże Sanatorium, Adwent to czas wyborów, Dlaczego święty jest uśmiechnięty,  Dodatek samorządowy.

Nr 54

Z życia parafii, Z dziejów Parafii w Borzyszkowach, Konarzynach i Przechlewie pod redakcją dr. Mariana Frydy, Spotkanie z ks. Kazimierzem Wysockim, Sakrament bierzmowania, Złote myśli, Chór kościelny (historia), Burze i nawałnice (historia), Dodatek samorządowy.

Nr 55

Z życia parafii, Uwagi duszpasterza,  Z dziejów parafii w Borzyszkowach, Konarzynach i Przechlewie, Budowle kościelne w naszej parafii, Po kolędzie, Jednooka Kseni i Samuel z Konarzyn, Chrystus w moim życiu, Dodatek samorządowy.

Nr 56

Z życia parafii, Inwestycje materialne, Zabytki w naszym kościele, Pamiętaj!- uwagi duszpasterza, Złote myśli, humor, Różaniec- moje życie, Misje święte, Dodatek samorządowy. 

Nr 57 

W paru zdaniach, Humor, Kalendarium duszpasterskie ostatnich 15 lat, Różaniec, Tajemnica druga, Humor, Dodatek samorządowy.

Nr 58

Z życia parafii, Narodzenie Pana Jezusa, Wartość niedzielnej Mszy świętej, Humor, Z duszpasterskiej teki, Znak opieki i miłości Matki Bożej, Ks. Franciszek Meyer Zieliński (historia), Ks. Jacob Brzezinski (historia), Żydzi z Konarzyn, Dodatek samorządowy. 

Nr 59

Cudowny obraz, Przemienienie Pana Jezusa, Katechizm po polsku (historia), Dostrzec Chrystusa, Drewniany kościół (historia), Wspólna droga, Humor, Barbara Szweryn (Konarska), Dodatek samorządowy. 

Nr 60

Wakacje!, Eucharystia na męczeńskiej drodze (historia), Ks. Nogalski, strażnik z Żychc i inni (historia), Krótkie studium historyczne i artystyczne obrazu Matki Bożej Częstochowskiej z kościoła parafialnego pw. św. Piotra i Pawła w Konarzynach (diecezja pelplińska), Promemoria, Humor, Przemienienie Pana Jezusa-c.d., Nasza Gmina (czyli Dodatek samorządowy).

Nr 61

Plany materialne na przyszłość, Kalendarium 2019, Chrystus w rodzinie, Medale dla Konarzyn, Najlepszy ojciec, Humor, Świadek śmierci (historia), Księgi parafialne (historia), Nasza Gmina (czyli Dodatek samorządowy).

Nr 62

Z życia parafii, Plany na przyszłość, Obraz św. Józefa w Biblii, Humor, Dla kogo jest Msza Św. sprawowana w sobotę wieczorem z liturgii niedzielnej?, Akcja Katolicka, Szkoły elementarne (historia), Ephraim Gerlach (historia), Stacja sanitarna (historia).

 Nr 63

Z życia parafii, Turniej wiedzy pt.: "Historia Kościoła po II wojnie światowej", "Nie ma takich sytuacji, w których by jeszcze miłość nie miała czegoś do powiedzenia" Kardynał Stefan Wyszyński, Humor, ŚP. S. M. Sylwia - Maria Łucja Ostrowska ur. 25.06.1949 r. - zm. 13.01.2020 r., Brzozy Barbarki (historia),