Po odzyskaniu niepodległości także na ziemiach polskich rozpoczęło się tworzenie Akcji Katolickiej. Jednak sytuacja tutaj była trudniejsza. Lata niewoli spowodowały znaczne różnice pod względem gospodarczym, społecznym i kulturalnym poszczególnych regionów. Jednak już w 1919 r. w niektórych diecezjach rozpoczęto prace duszpasterskie nad „wciąganiem” świeckich do pracy apostolskiej, teraz w zupełnie nowych warunkach, u progu jakże trudnej niepodległości.

Akcja Katolicka w Konarzynach liczy ponad 20 członków. Spotkanie inauguracyjne odbyło się 11 X 2004r. w salce katechetycznej. Prezesem została p. Maria Rogenbuk.

Plan pracy Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej

parafii p.w. Apostołów św. Piotra i Pawła  w Konarzynach na 2016r.

INFORMACJA JUŻ WKRÓTCE!!!

XVIII Dni Społeczne Akcji Katolickiej Diecezji Pelplińskiej zainaugurowano w Konarzynach koło Chojnic, gdzie przy parafii św. Piotra i Pawła działa jeden z oddziałów tegoż stowarzyszenia: http://radioglos.pl/archive/index.php/strona-gowna/wiadomoci/wiadomoci-z-regionu/6195-w-konarzynach-zainaugurowano-xviii-dni-spoeczne-akcji-katolickiej-diecezji-pelpliskiej