Nr 33

Z żałobnej karty, Z życia Akcji Katolickiej, Ministranci, Administrator Diecezji Pelplińskiej , KSM, Inwestycje materialne, Humor, Uroczystość świętych Piotra i Pawła, Spostrzeżenia duszpasterskie, Dodatek samorządowy.

Nr 34

Historia parafii Konarzyny po II wojnie światowej, Szkaplerz święty znak zbawienia, Z żałobnej karty, Z życia parafii, Wzór świętości, Powołania męskie – parafia Konarzyny , Nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej, Dodatek samorządowy.

Nr 35 

Adwent, Świeccy w parafii, Powołania w parafii, Humor, W drodze do Betlejem, Św. Jan Bosko, Dodatek samorządowy.

Nr 36

Papież Franciszek, Z życia parafii, Miejscowości należące do naszej parafii, Bractwa i Stowarzyszenia istniejące w parafii Konarzyny – do 1950 r., Śmierć na służbie, Dodatek samorządowy.

Nr 37

Z życia parafii, Inwestycje materialne , Ks. biskup Ryszard Kasyna, Wikariusze w historii parafii konarzyńskiej , Powołania kapłańskie w dekanacie Borzyszkowskim, Ogłoszeia, Humor, Dodatek samorządowy.

Nr 38

Z życia parafii, Dziesięć lat minęło, Kalendarium życia Karola Wojtyły , Jan Paweł II „Pamięć i tożsamość” , Dodatek samorządowy.

Nr 39

Święta Bożego Narodzenia, Pielgrzymki parafialne – 2013 rok, Z życia parafii, Kącik ministranta, Św. Andrzej Apostoł, Św. Barbara, Święty Bazyli a dobra materialne, Nadzieja, Humor, Dodatek samorządowy.

Nr 40

Rekolekcje, Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, Nabożeństwo Pierwszych Pięciu Sobót Miesiąca , Wystawa poświęcona ks .J. Pasierbowi, Pielgrzymki parafialne, Z życia Akcji Katolickiej, Nabożeństwo Majowe, Dodatek samorządowy.

Nr 41

Z życia parafii, Wakacje, Rekolekcje, Biskup Piotr Krupa, Kto odprawiał odpusty w naszej parafii ?, Figurka w Chocińskim Młynie, Z Konarzyn do Kanady, Zaangażowanie księży diecezji pelplińskiej w misje zagraniczne w Rosji. Wizyty Biskupie, Dodatek samorządowy.

Nr 42

Z życia parafii, Potrzeba nawrócenia, Dni Społeczne Akcji Katolickiej, Cmentarz, Biskup Konstantyn Dominik, Dodatek samorządowy.

Nr 43

Z życia parafii, O Wielkiej Nocy, W ostatnich latach rekolekcje w naszej parafii głosili:, Prymas Tysiąclecia, Rosja, Prawo wobec zabytków, Humor, Dodatek samorządowy.

Nr 44

Z życia parafii, Tytuły i godności w Kościele , Sanktuarium Maryjne Królowej Polskiego Morza w Swarzewie, Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej - Gdańsk Matemblewo, Humor, Aspekty prawne nauczania religii w szkole, Dodatek samorządowy.

Nr 45

Z życia parafii, Plany na przyszłość, Zaduszki – czas zadumy, Najdroższy czas, Kiedy Kościół stwierdza unieważnienie małżeństwa?, Humor, Lata dziecięce Jana Pawła II, "Oto ja służebnica pańska", Dawni wikariusze (noty biograficzne), Maryja o różańcu, Dodatek samorządowy.

Nr 46

Pierwsze Boże Narodzenie , Rok Miłosierdzia w Parafii Konarzyny, Wigilia, Konarzyńskie organizacje katolickie, Plany na przyszły rok , Karol Wojtyła , Krzyż, Ikona i Pismo Święte, Dodatek samorządowy.

Nr 47

Święty Michał Archanioł, Rocznica Chrztu Polski, Wielki Rodak- Papierz Jan Paweł II, Nie na miarę ludzkich sił, Odpust zupełny w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia , Geneza i historia obrazu Miłosierdzia Bożego, Dodatek samorządowy.

Nr 48

Z życia parafii, Wizytacja ks. Biskupa Ryszarda Kasyny, Wspomnienie o księdzu Wojtku Książkiewiczu, Otrzymałem więcej, Liczba pogrzebów od 2003r., Ks. Leon Tychnowski, Tajemnica odkupienia, Humor, Dodatek samorządowy.

Nr 49

W stulecie objawień fatimskich, Kult św.Wawrzyńca w historii parafii Konarzyny. Dane statystyczne, Przypomnienie, Czym dla chrześcijan jest świątynia?, Humor, Pierwsze piątki miesiąca, Dodatek samorządowy.

Nr 50

Wigilia Bożego Narodzenia, Kapliczki przydrożne, Służyć..., O zmianie życia, czyli o nawróceniu serca, Pamiątka z Jasnej Góry 300 – lecie koronacji obrazu, Wizytacja Biskupa w 1889 roku, Humor, Dodatek samorządowy.

Nr 51

Rekolekcje, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska (historia), Ks. Antoni Pepliński, O zmianie życia, czyli o nawróceniu serca, Humor, Ministranci, Grupa Misyjna Dom Serca, Symbole związane z Wielkanocą, Wielkanoc, Bierzmowanie, Dodatek samorządowy.

Nr 52

Czerwiec - miesiąc poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, Z życia parafii, Dialog, który trwa, „Pozwólcie mi odejść do Pana”, Pozasakramentalne związki partnerskie,Sumy odpustowe odprawiane w naszej parafii (od 2004 r.), Dotrzeć do Chrystusa, Ewangelicy i katolicy, Humor, Dodatek samorządowy.

Nr 53

Z życia parafii, Z nadzieją jest nam do twarzy, Humor, Miejsca na cmentarzu, Ministranci, Boże Sanatorium, Adwent to czas wyborów, Dlaczego święty jest uśmiechnięty,  Dodatek samorządowy.

Nr 54

Z życia parafii, Z dziejów Parafii w Borzyszkowach, Konarzynach i Przechlewie pod redakcją dr. Mariana Frydy, Spotkanie z ks. Kazimierzem Wysockim, Sakrament bierzmowania, Złote myśli, Chór kościelny (historia), Burze i nawałnice (historia), Dodatek samorządowy.

Nr 55

Z życia parafii, Uwagi duszpasterza,  Z dziejów parafii w Borzyszkowach, Konarzynach i Przechlewie, Budowle kościelne w naszej parafii, Po kolędzie, Jednooka Kseni i Samuel z Konarzyn, Chrystus w moim życiu, Dodatek samorządowy.

Nr 56

Z życia parafii, Inwestycje materialne, Zabytki w naszym kościele, Pamiętaj!- uwagi duszpasterza, Złote myśli, humor, Różaniec- moje życie, Misje święte, Dodatek samorządowy. 

Nr 57 

W paru zdaniach, Humor, Kalendarium duszpasterskie ostatnich 15 lat, Różaniec, Tajemnica druga, Humor, Dodatek samorządowy.

Nr 58

Z życia parafii, Narodzenie Pana Jezusa, Wartość niedzielnej Mszy świętej, Humor, Z duszpasterskiej teki, Znak opieki i miłości Matki Bożej, Ks. Franciszek Meyer Zieliński (historia), Ks. Jacob Brzezinski (historia), Żydzi z Konarzyn, Dodatek samorządowy. 

Nr 59

Cudowny obraz, Przemienienie Pana Jezusa, Katechizm po polsku (historia), Dostrzec Chrystusa, Drewniany kościół (historia), Wspólna droga, Humor, Barbara Szweryn (Konarska), Dodatek samorządowy.