Schola

 

Działa schola, która śpiewa pod kierunkiem p. Romana Kostrzewskiego na mszach św. dla dzieci (co drugą niedzielę o 11.15).

 

 

Dla dzieci

Przy parafi działaja także organizaje dla dzieci· Odbywają się spotkania kółka misyjnego (prowadzi katecheta - p.R. Kostrzewski) i Stowarzyszenia Dzieci Maryi (prowadzi p.katechetka - I. Lemańczyk).