W parafii działa siedem róż różańcowych. Spotkania odbywają się raz w miesiącu w dzień fatimski tj. w 13 dzień miesiąca. Członkowie wymieniają "tajemnice" i odmawiają wspólnie z ks. Proboszczem różaniec.

Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca». (Jan Paweł II)