Grupy

Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Konarzynach powstało 14 września 2005r. kiedy to o godz. 8.30 w salce katechetycznej w obecności diecezjalnego Prezesa i Asystenta odbyło się założycielskie spotkanie . Wybrano zarząd, w skład którego wchodzą: p. Sabina Wałdoch, p. Maria Rogenbuk, p. Jan Iwankowicz, p.Wioleta Szczerbak, p.Teresa Wojciechowska – prezes.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich jest organizacją katolików świeckich, działającą w ramach przepisów kościelnych i świeckich, wspierającą cele i zadania duszpasterstwa rodzin. Skupia osoby wyznania rzymskokatolickiego, uznające naukę Kościoła i wynikające z niej zasady etyczne dotyczące małżeństwa i rodziny.